Tumgik
novinpendar · 2 years
Quote
وبسایت آموزشی نوین پندار به عنوان قدیمی ترین مرجع آموزش غیر حضوری در کشور، دوره های کامل طراحی طلا و جواهر را  با نرم افزار ماتریکس به صورت ویدیو با بهترین اساتید این رشته ارائه کرده است تا هنرجویان بتوانند به سادگی وارد این بازار تشنه شوند…
npshop.net
Tumblr media
1 note · View note