Tumgik
stoesselfans-blog1 · 6 years
Photo
Tumblr media
26 notes · View notes
stoesselfans-blog1 · 6 years
Note
Efektleri nereden yapıyorsun? Lütfen söyler misin?
vay türk çıktı:) mesajını yeni gördüm kusura bakma efektleri pixlr’den yapıyorum aynı zamanda photoshop cs6 yı da kullanıyorum :D
2 notes · View notes
stoesselfans-blog1 · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
leonetta
291 notes · View notes
stoesselfans-blog1 · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
86 notes · View notes
stoesselfans-blog1 · 9 years
Photo
Tumblr media
34 notes · View notes
stoesselfans-blog1 · 9 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
69 notes · View notes