Tumgik
#Brian Tracy
resqectable · 1 month
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
1K notes · View notes
thoughtkick · 9 days
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
1K notes · View notes
quotemadness · 14 days
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
837 notes · View notes
quotefeeling · 5 months
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
1K notes · View notes
perfectquote · 2 months
Quote
You cannot control what happens to you, but you can control your attitude towards what happens to you. And in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.
Brian Tracy
414 notes · View notes
perfectfeelings · 1 month
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
168 notes · View notes
surqrised · 2 months
Quote
Never say anything about yourself you do not want to come true.
Brian Tracy
161 notes · View notes
stay-close · 3 months
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
65 notes · View notes
thepersonalwords · 2 months
Quote
Be a master of change rather than a victim of change.
Brian Tracy
54 notes · View notes
perfeqt · 4 months
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
66 notes · View notes
mordochillujbombe · 30 days
Text
jesteś tu, gdzie jesteś, i jesteś tym, kim jesteś, tylko dzięki sobie. To, kim jesteś dzisiaj — i kim będziesz kiedykolwiek w przyszłości — zależy całkowicie od Ciebie. Twoje obecne życie jest całkowitą sumą Twoich wyborów, decyzji i działań, które podjąłeś aż do dnia dzisiejszego. Możesz wykreować własną przyszłość, zmieniając swój styl działania. Możesz zacząć podejmować inne decyzje i dokonywać innych wyborów — takich, które będą bardziej spójne z tym, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć w życiu.
— Brian Tracy - „Nawyki warte miliony. Jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo.”
25 notes · View notes
thoughtkick · 2 months
Quote
Never say anything about yourself you do not want to come true.
Brian Tracy
574 notes · View notes
quotemadness · 28 days
Quote
I’ve found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances, be more active, show up more often.
Brian Tracy
528 notes · View notes
thespilledquotes · 5 months
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
34 notes · View notes
thehopefulquotes · 1 month
Quote
You can only grow if you’re willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.
Brian Tracy
199 notes · View notes
perfectquote · 2 months
Quote
Everything you do is triggered by an emotion of either desire or fear.
Brian Tracy
357 notes · View notes