Tumgik
#bakspieker
veiligplekje · 9 months
Photo
Tumblr media
Breklenkamp, the Netherlands
This ‘bakspieker’ (cottage used for baking bread) was built in 1738. However, in 1900 the tenant of the house wanted to expand it to include a pigpen. Baroness van Twickel, the owner of the land, didn’t like that as the oak next to the house would have to be felled. The tenant, who was apparently quite solution-oriented, found it no problem at all and built the extension around the tree. Every year, the size of the tree increases by about three centimeters, and the roofpanes move along with it.
2K notes · View notes
jeroenapers · 3 years
Photo
Tumblr media
Op Erve Scholten, landgoed Twickel, groeit al meer dan een eeuw deze zomereik door het dak van een ‘bakspieker’ of ‘bakhoes’. Dit bakhuis uit 1738 werd gebruikt om brood te bakken. Rond 1900 wilde pachter Scholten de bakspieker uitbreiden met een varkenshok. De barones van Twickel weigerde omdat daarvoor een forse eik moest wijken, maar gaf wel toestemming voor een bouwwerk rondom de boom. Foto: Mark Kohn.
47 notes · View notes