Tumgik
#home lifestyle
landsccape · 3 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1K notes · View notes
escritos-perdidos · 7 months
Text
Tumblr media
18K notes · View notes
dakota-zen · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media
6K notes · View notes
n-a-n-ii · 2 months
Text
4K notes · View notes
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
Text
Tumblr media
Cuando los vientos cambian de dirección, las tormentas se convierten en suave brisa capaces de refrescar y a la misma vez, acrecentar la flama del alma…
Priscila Alcívar
15K notes · View notes
asikan · 3 months
Text
Yasaklanmış bir kitap gibi toplanmaya MAHKUM etsen de beni..! İLLEGAL yollardan yayılmaya devam edecek " SEVDAM "..!
Tumblr media
Taa ki YÜREĞİNİN Başkentinde, " DEVRİM " Ateşini yakana kadar..!!
youtube
792 notes · View notes
toyastales · 2 months
Text
Tumblr media
I have my eye on you!
703 notes · View notes
b-u-g-l-e-m · 3 months
Text
Vicdanlarını, beni kötü insan kalıbına sokarak rahatlatacaklar güya, anlıyorum çünkü başka çareleri yok...!
Lakin; Rüzgârın şiddeti ne olursa olsun, kayadan alıp götüreceği sadece tozdur...🍀
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
570 notes · View notes
monaros-a · 3 months
Text
Tumblr media
Her düşlediğini yapamıyor insan,
Her düş çiçek açmıyor..
_____Franz Kafka ..🕊️
477 notes · View notes
landsccape · 15 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3K notes · View notes
escritos-perdidos · 5 months
Text
You've got to learn to leave the table when love's no longer being served.
- Nina Simone
2K notes · View notes
dakota-zen · 4 months
Text
Tumblr media
4K notes · View notes
n-a-n-ii · 6 months
Text
5K notes · View notes
Text
Tumblr media
How to Un-Fuck Your Brain?..
2K notes · View notes
danewsea · 23 days
Text
Tumblr media
daLifeStyle
340 notes · View notes