Tumgik
#natalia vodianova
unes23 · 2 days
Photo
Tumblr media
Natalia Vodianova for W Magazine by Michael Thompson
41 notes · View notes
zegalba · 8 days
Text
Tumblr media
Natalia Vodianova for Vogue Paris (2002) photography: Mario Testino
686 notes · View notes
hannahleah · 3 months
Text
Tumblr media
Natalia Vodianova, Cannes by Mario Testino
740 notes · View notes
driflloon · 3 months
Photo
Tumblr media
natalia vodianova @ ysl ss03
548 notes · View notes
a-state-of-bliss · 5 months
Photo
Tumblr media
Vogue Paris Feb 2005 - Natalia Vodianova by Mikael Jansson
809 notes · View notes
orwell · 11 months
Photo
Tumblr media
photographed by Mert & Marcus for Vogue, 2004
2K notes · View notes
kitsunetsuki · 6 months
Photo
Tumblr media
Jacques Olivar - Natalia Vodianova (Marie Claire 2003)
414 notes · View notes
georgeromeros · 2 months
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Clash of the Titans (2010) dir. Louis Leterrier
226 notes · View notes
fashiontimeless · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Roberto Cavalli Spring 2003
256 notes · View notes
jinxproof · 4 months
Text
Tumblr media
Natalia Vodianova Vogue Italia (May 2005) ph. Steven Meisel
374 notes · View notes
robertocustodioart · 5 months
Text
Tumblr media
Natalia Vodianova by Bruce Weber 2002
333 notes · View notes
unes23 · 2 days
Photo
Tumblr media
Natalia Vodianova by Patrick Demarchelier for Vogue Paris
19 notes · View notes
skulsakz · 9 months
Photo
Tumblr media
natalia vodianova for gucci fragance, fall 2002
638 notes · View notes
fawnsite · 8 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
302 notes · View notes
menace-bitch · 1 month
Text
Tumblr media
Natalia Vodianova backstage
146 notes · View notes
a-state-of-bliss · 1 month
Photo
Tumblr media
Vogue US Dec 2003 - Natalia Vodianova by Annie Leibovitz
230 notes · View notes