Tumgik
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
479K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ben karda açan çiçeğim , kendini düşün ben yine güleceğim
Durulursun diyenlere inat , rüzgar ektim fırtına biçeceğim ....
Fettah Can
220 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
TopGun:Maverick(2022)dir.JosephKosinski​
472 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media Tumblr media
elle perrucci
3K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
390 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
NetflixFYSee event. 5//16//23
36 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
56K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
8K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Text
Tumblr media
Earning her high fives. 👌🏾
Tumblr media
35 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
walk, walk, fashion baby
CHRIS EVANS in Defending Jacob (2020)
7K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
727 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
I was gonna comment on the fang, but then I noticed the dog photobombing…
250 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
mmny_09
108 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media
PINAR DENIZ by iisnvs on twitter
21 notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
75K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
212K notes · View notes
vintage-retrolove · 2 days
Photo
Tumblr media
18K notes · View notes