Tumgik
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
13 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
6 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
16 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Text
குமுதா மூத்திர புண்டையை கிழித்த வெறி பிடித்த ரௌடி சுன்னிகள் புண்டாமவ தெவிடியளுக்கு பொறந்த தேவிடியா கதை
En peyar kumutha vayathu 29 .en kanavar dubail erukirar 2 varudathiruku oru muraidan inge varuvar .nan ingu mamyarudan valgiren.enku marriage agi 4 varusham ayum kulanthai elai ..ithanal adikai enakum mamyarkum sandai varum .nan adanal govt velai ku exam eluthi kondiruthen epadyavathu velaiku poga vendum enru.enathu veetil computer net elame undu..exam ku padipathum netil chat panuven.enakum pundai aripu payangramaa erukum epothum pundaiyai nondikonde erupen evanavathu vnathu vadi vnathu padudi enru soli kuthamatanu enru enguven…netil chat seyumpothum pundai nonduven..orumura chat panumpothu oruvan pesinan .avan ku vayahtu 26 enrum auto otuvathaga sonan .alagaga pesinan akkarai eduthu kondan enidam enaku muthalil pidikavilai enralum poga poga avarin ninaipaga erunthathu. Avan enaku pundai aripai athikamakinan..avanidam olu vanga vendum endra asai athigamanathu.avan paduka sonal kuda readyaga erunthen avanuku pundai viripatharku kathukondiruhten avanuku adimaiayaga anen.athe nerathil enaku avan ooril enaku exam centre podapathathu ..avanidam koorinen avanum varumpothu paklam enru sonnan…
nan exam anru melithana selai aninthukonden melitana jacket potu konden ulle bra potirupathu nanraga therithathu apapduye moliagaliyai kasak vendum enru thonum ulle jatyaum potu konden pundaiku sugama erunthahtu veetai vitu veliyil varum varai olungaga erutnhen busstop vanthhum bathroom sendru selayayi thooki pavadayum thookivitu jattyai erakiviten sugama erunthathu apapdye keele ukanthu onnuku irunthen apappapa ena sugamda soodaga erunthahtu apram thoppul theryumpadi selayayi keele aninahukonden apram kilambinen avan ooruku vanthathum avanuku phone paninen autovil vanthan .paka alaga erunthalum rowdy pol erunthan enaku inum aasai athigam anathu avanmatum varavilai kuda 3 perai kooti vnahtiruthan enidam pesinan avargal nanbargal endrum koorinan..nan busil selvahtaga koorinen avan vida vilai rumba urimayaga vadi autovil polam enru koorinan enaku avan koopatathum enaku inum pundai arithuvitathu sari enru autovil erinen..en pakathil eranu perum munadi avaodau oruvan eruthan…4 perum enida valinthu kondiruthargal enakum koochama erunthahtu eruthalum elarum enai angaye pavadayaai thooki opathu pol parthukondiruhtan. Athil pakathil erutnhavan erandu perum vadi podi enre pesinna enai thotu pesinan kaiyai pidiahtan en bagai pidinginan vilayadinan enaku vekkamagga erunthalum avan seyum kurumbu enaku pidithahtu en tholai thotargal enai varnithan kannam uthadu kaltuhu apram keele enru varnika enaku koochamaga erunthahtuu enaku appave vanagada enai olungada enru solavendrum enru thonyathu atharkul exam centre vanthathu exam mudunthahtum varuvnathaga soanrgal pakathil aruvi onru erupathaga sonargal …kulithu vitu varugirom enru koorinan enaku exam sella manase elai auto vitu erangienn enaku pogave manasu elai athil oruthan koorinan enadi poga istamilaiya enru athuku nan onume padikala ena eluthurathunu theryalaaa enrathum appadina engakuda variya sandaosama erukum enru orumathiri sirithukonde koorinan enakum ena solvathendru theyamal thalaiyai 
ateinen udane eruvarum enai auto ule eluthargal apadye en bagay auto pinadi potargal exam cut adicahu sadnosama eruka sonargal…apapdye pesikonde ponom ipothum munadi eruntha oruvan pinadi vnathu vitan 3 perum enida valinthu kondirunthargal ovaruthanum enai thodavum kanathai kilavum idupil kicham katvu menru erutnhargal nan kovamaga muraipathaga pathalum avargal vidavilai enadi muraikira enru comedy panikondu eruthargal .enaku sandosm erunthahtu manasu inum nanraga avarkalaoda palaga vendum enru yosithen epadivathu avargalodau sandosama erukvum udivu seythen..apothu oru katukul alaithu kondu senran ulle aruvi kotyathu intha idam yarukum theyahtu enrum ithu ivan nanban sonthamana kadu enrum sonnan yarum varamatragal enrum koori vitu aruvi pakkam ponom…enaku epadyavathu paduka vendum enru pundai kaiya arambitahtuhuu atahnal ninruviten ena enru ketargal nan vekka patukonde onnuku varuthu enru koorinen avasaram enru sinuginen avargalukum mood eryathu udane oru putharaii kampithu ange poye eruka sonnargal nanum angu ponen antha putharil ponal nan onnuku eruthnal avargaluku theyahtu avargaluku theryavendum enru mood ethia vendu m enru putharuku ulla pogamal veliyave ninru vitu avargalai pakatha madiri en selayai mele luthen apuram pavadayai thookienn ithai avargal pathu kondiruthargal apuram en kundiyil jatti eruapthai kanpithen apuram jattyai methuvaga keela erakivitu nanrgaa kundi theryumpadi en pundai theryumpadi keele ukanthu sooodaga oonuku erunthen ithai parthu aniavarum etho pesikondu sirithu kondu eruhtargal en kathil sariaga ulavilai mood agivitargal enru therinthathu..apuram eluthu mehtuvaga jatyai potu kondu thirumbinen avargal ethayum pakatha mdiri keele erangi vitargal nna piandye ponen ange ponahtum kulikirayadi enru ketan nan venam enru soliviten ei summa vadi vanthu kulidi enru koorinan nan vera dress elai enru koorinen athauku enadi elathayum avuthu potu amamnakundiya kulidi enru kooinan ealrum sirithargal enaku koochama erutnhahtu ithai ketathum apothu oruvan sema kundidi enru kidnaladithan atha evlo perusuda enru koorivitu siruthan enaku kovamaga erutnhalum ule mansu sandsoama erutnahthu epadiyavathu olu vanga vendum enru sari itnha sandarpathai vitu vida koodathu endru avagal theryumpadi oru paarai oramaga sendru en thuniyayi klatinen avargal athai parthu kondiruthargal en saree blouse bra vai kalatinen pavadai nenju mel thooki katinen avarkal pakra madiri en pavadykula kaiyai vitu jattyai kalatinen avargal verum jattyodu eruthargal elarumkum ulle kadaparai natu kondu vitathu elavanukum adaka mudayvailai avargal thambiyai thudithargal nna ethum theryatha madiri pavadayodu ninrne elorum enaye parthu karpalithargal en udambaii mulusaga paka vendum enru very eryathu avargalku nan kulikalam enren avargalum enai kai pidithu kooti ponargal nan rumba valukuvahtupol nadithen avargalum enai tholil idupil naraga pdidithu kondu kootitu ponargal ange aruviyil kulithom verm pavadayodu kulithen pavadain naiyanthu enida moli kambu thopul pundai kundi alagu appadye therninthahu athai pathahtum ena alaga erukadi nee sema kattadi nee enru sonan enaku vekamaa erunthuathu inoruthan unailelam oru varthuku paduka potu enru koori nipatinan apuram thidir enu enai kati pdiithargal enai erukamaga kati piidthan nan vendam enpathu pol vidungada enru solinen avangay arum kekra mathiri elai enai molaaiyai pidihtu kasakinan oruvan en pavadayai thooki kundiyai nondienan oruvna en pudnai viral vitu nodna arambithan nan kochathal sokiviten appadye enai tharaiku kooti sendrargal en pavadai avuthu vitu enai ammanakundiaya nika vaithu parthu rasithargal eandi thediya madiri erukaaa sema kudni pundai elam paluthu poye erukudi kal viridii nu etho etho epsianargal oru vna en mudiyai pidihtthu thevidya vadi vnathu oombudi en sunnya enru koori avan poolai ule thintithan oruvna en molaigali kaambayum kasakian pilinthu kadithikondiruthen enaku uyire poydum pola erunthahtu enaku pal pal vneum enru soli kaambai kadithukondiruthann oru van en kundiyai naniki kondiruka oruvan en pundaiyai nakkai ulla vitu nakka aramabitan enaku ucham vanthu vitathu en pundiyai thanni kothyathu appadye nakki kudithukondu inum viral vitu kuthinan inum venundi nalla attudi enru soli kuthinan oruvan en kundikul nakkai vitu nakinan viral vitu kuthiann enaku vethanai thangamal kathi kondiruthen amma amma enru enadu kathura theividya siriki munda enru keta varthayi thitinan poolai vitu kuthiann inoruthanu en vayil poolau vitu
 ithayum oombudi pundamavale nalla vaya thorathu oombudi enru sonnan apuram en kudniyil pinadi erunthu avan poolai ulle vitan pogavilai enada nalla kala viidi kundiya kaidi enru thitinan matra ernadu perum avrgal echiyai kundiyil thuppi ottayi perusakinargal ivna poolai ulle vitan ponathu nalla kuthianna kundi ulla poolu muluhtm senrathu ulle vittu kundiyai kilithan en mulaiayia kasaki konde kundaiyai kuthinan enaku ucham vnathu kondu eruthathu oruvan en vayil poolai atinan oruvan en molaiayai aksaki pal kudthan oruvan en pudnaiyil viral potu kuthianan thanii pundai thanniayi kudithu kondirutnahtn apuram oruvan pundaiyi kuthiann enaku uyire poyveitathu perya poolal kuthi pundaiyai kilithan vegamaa oruvan kundyulm oruvan pundayulum kuthi kuthhi kilithargal nan vendam enru sonalum avargal vidmaala kuthianrgal oru valiyaga mudinthahtu enru nainaythen meethi erukum 2 perum athe madiri kundiayayum pundaiyaum kilithargal kilika kilika en pudnayum kundiyum loose agivitathu iapdye sapidamal maalai varai othu kondiruthaom enai kathara kathara kuthi kilithargal enal odavum mduayvilai enaku udambil thembum elai oduvathuruku maalaiyil elorum paduthuvitom eravu oruvan mulithu kathian appuram dan elunthom nan dress poten en bara jattyai vendum ernu soli pidingi kondargal en pavadayil avargal kanjyai koti vnaithiruthargal en pudnaiyum thodathu eduthen pavadayai paathi kilithuvitu ithai matium katikodi punda enru kuduthargal paathiayai katti konden sariyagapundaiyai maraikira alavukudan minjiyathu pavadai apuram jacket potu selai katienn pauam kilambumpothu ena eluthan oruvan elluthu enadi odukaili munda odura padudi enru sonann enaku mooda eruku padu enru koorian nan vendam timea chu enren ei padudi enru sonnan avan nanum paduthen en kalai virithen kuthianan pundaiyai elorum maruapdyum kuti kilihtargal enai bus etri vitargal avargal enaku sarina natu katadi enru sollii 400 rupa kuduthu enadi thevidya pothumladi unaku enru soli anupivitargal …nan vetuku vanthu thoongiviten enal oru varathuku eluthirika mudyavilai apuram enaku kulanthai piranthathu en mamyar en purusan enai thooki vaithu kondadinargal elarum kulanthai appa mugajadayaga erukirathu enru sonargal anal enaku matum than theryum en purusan jadai elai enru antha 4 peril yaruku poranthathu enrudan theryavilai…..ungaluku therinjal solungal commentil….ithu enudaya karpanai kathai …..epadi erukirahtu enru solungal……………veru entha madiri katahigal vendum enru solungal……………..
15 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Link
2 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
தேவிடியா புண்டை
21 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Text
பிச்சைகாரங்க பூலுக்கு புண்டைய விரிச்ச பிரபா ::PICHAIKARANGA POOLUKU PUNDAIYA VIRICHA PRABHA THEVIDIYA
பிச்சைகாரங்கலுக்கு புண்டைய விரிச்ச பிரபா ::PICHAIKARANGALUKU PUNDAIYA VIRICHA PRABHA THEVIDIYA KATHAI:Vanakam en peru praba.vayasu 17.ipadan vayasuku vanthen .nan schoola 10th padichu mudichitu 11th ku poren ipo leave la eruken.enga appa govt officer ammavum govt teacher nan ore kulantha veetla adanala enaku veetla elame kidaykum.enkita panam romba undu enaku thevayanatha elame vangipen en istapadi than nadapen yarayum mathikamaten panakara pasanga ponnungana pesuven romba keela erukravnagala patha ena ku pidikave pidikathu vaanthidan varum enaku.nan 11th dan padikiren ana ena patha college padikira ponnu madiri romba alaga erupen en molayum kundiyum nalla rendume nalla perusa rounda erukum molayku naduvula kaambum karupu colurla perusa erukum kundiyum nalla urundu thirandu kunda erukum paarthale pathikira madiri erupen adanala nan alaga eruekn enake en mela karvam jasthi alaga elathavnagala romba kindal panuven pesamaten kevalapaduthuven.
nan epavum suthama erupen suthama erukavanga kudadan erupen neata dress panirkanum alaga eruaknum avunga kudadan pesuven evlo nalavnagala erunthalum neata elati pidiakthu .en koothila kundila akkula neata shave panuven koothila virala vittu nalla open koothi ottaya unarchi pongi thannai vara varayku kuthuven enakum kaama very jasthi achu. Athukaga colegela nalla panakara pasanga velaiya sivapa alaga erukra pasanga kuda kadala poduven avunga kooda ooru suthuven nalla sivapa velliaya erukaravandan en koothiya kilikanumnu aasai paten. oru vati enga appa amma ooruku poitanga nan matumdan erunthen veetla velaikaranga erunthanga eanku avungala kandale pidikathu .enaku anayku olu vanganumnu pundai arichathu oru nalla suthamana poola pundaykula vitu olu vnaganumnu aasiaya erunthichi athanala kilambinen jattya tighta poten brava potukiten apram nitya poten veliya kilambinen scootyla pasanga veetuku ponen olu vangrathuku .apapdye scootya otikitu friends kuda phonela kadala potukite ponen apram oru edathula scootya stop panen..enaku onnuku vanthichu muttikitu enga ukanthu onnuku eruaknu theryalaa ore iruta erunthichi athuvum antha idam ore naathama eduthuchii suthama erukathunu inga venamnu veetuku kilambinen ana mudayla romba muttikichi onnuku erunthe aganumnu muttichu koothiya kilichitu onnuku vanthrumonu erunthuchi apapdye oru orama irutula poye en nitya thookinen en jattya keela eraki vittu sarruuuuuu nu onnuku ponen ore naatham mooka pothikiten apram enthichi jattya potutu nitya keela erakivitutu scootyla era ponen. apo antha valiya 10 pichakaranga vanthanga aluku dress potukitu kulikama neata elama avunga thoorama varumpothe enaku natham thangala enaku vnathiye vnahtruchiii nna 
scootya eduthu kilambaponen pakathula vanthu kasu ketanga.nan onnume solala marupadyum kasu ketanga enaku kovam vanthuchi kovathula poye kulinga natham edukuda pongada antha pakama vaanthidan varuthunu thitinen avungalum edum pesama poitanga nan scootya start panumpothu thidirnu en mudiya pidichu oru pichakaran eluthan nan valiyila kathiten vidura viduranu avungakuda sanda poten avan kanathula palanu adichen avan kovathula ongi en kathula palar palanu adichan avna matum ela antha 10 pichakarangalaum en kanathula moonjil kuthi enaku rethame vnathruchiiii mookula erunthu vayula erunthu kola kolanu retham vanthuchii enal vali thanga mudyala vida sonnen ena vidama mudya pidichu thara tharanu antha irutukulla iluthutu ponanga oru mandapam erunthuchii ena vida soli kenjinen enaku naatham eduku ena vitrunganu sonnen ela policekita soliduven miratinen udane oruthan en kalutha pidichi erukianan enaku mooche ninidumpola erunthuchii apapdye avan naatham pidicha vayala en uthata pidichu kavinan avan echi vachi thuppi en uthata nakkinan sappiann enaku vanthi vara madiri erutnhchi thupinen avna moonjila avan inum kovathula vanthu en uthata kadichi eluthu avan echya en vaykula thupi en moonji fulla nakkinan enaku aruverupa erunthcuhii avan matum ila elavanum apapdye panangaa ,, apram suthi erunthavan oruthan en moliaya pidichu kasakinan en perya mulaiya pidichu alutha enaku vali thangalaaaa ena kaamba pidichu kasakinan enala vali thanaga mudyala oruthan en mudya pidichikitreuakn oruthan en kaiya pinadi pidichu vachikitan nan thimirinen enala mudyala en moliyiliye adichangaaa apram oru 10 kaiye en molaiaya pidichu kasakichuu kandamadiri molauya pidichu kasaki eduthu pilinchu eduthanga en kaluthu kannam uthadu nu pidichu eluka inum retham kola koalu vanthuchiii papadye inum konjam peru en nitya thookiangaa en 
thodayla kai vachu theychangaaa rendu pakkamum nna vendam vendam kathirinen avunga kekama nalal aluthi thodaya pidichi rendu pakamum kala virichanga enaku near inoru pichakaran vnathan nalal kunda erunthan paka asingama erunthan vnathu nera en kothiku nera kaya vittan nityodu sethu jattya pundayoda pidichu erukianna nan ammama nu kathinen valiyala thudichen elarum pathu ena sirichangaaaa inum nalla amuka soli avnuku sonnagaa avnum nalal vittu vittu nityoda pidicchu iruki kaskainan enala poruka mudyala vitra sonnen avna kekama nitya mela thookinan nitya kalati potanga nan bra jattyoda ninen enoda vala vala palapalana en udamba 10 pichakaranga parvalaye karapalichangaaa avunga karupana udambum en veliya udambum enake paka erichala erunthuchiii aruverupa erunthcuhiii en nitya thooki anga ernjikitreuntha nerupula potanga en molaya kasakikitueruntha en brava avuthu kilichu athayum nerupula potu en oda perya muliaya pidichu kaskainanga appadue vaykula vitnaga antha naatham pdiicha vaykula vitu en molai padatha paadu pathuchii rendu molaiyalum ovaruthanum ninu kasakivitu kadichue en kaamba pidichu eluthu ena very ethikitruthanga en molaila palla pathinchiruchi enoda vellai molai kadichu kadichu karupa maridichuu nalaa sevapa oru madiri vali eduthuchuu en vaykulayum avunga nakka vitu nakunangaaa avunga echya thuppi thuppi nakkinanga molaiaya kadikra athe nerathula keela konjam peru en pundayum patham pathanga en pundaikula viral vituu antha otaya kuthi ktuhi perusa akitangaaa ethane viral ore neathula vitanga theyrala kuthikite erunthanga pundaila ottai inum valichathu en koothiya nonda nonda en pundai thanniya peichi adichathu ealtum vaya en pudnayla vachi kudichangaa antha karapadinga vayaya ena pundaya nakkinanga inoruthan en pundai parupa viralala nasukinan nan venamn venam ena vitrunu sonnen avan kekala en punda thaniiya pidichu kudihi en parupayum kadichu uyir poa amdiri kadichanga enala nikave mudyalaaaa pudnaykula viral vitu kuthavum en molaya vaya vachu kadichikitu ore nerathula ena sakadichangaa …
 apuram ena thirupi nika vachu en kundila ongi ongi adichangaa adichi adichii en kudniya sivapa aydchu inum sila peru en kundayave kadichitnagaaa appdye palalla kadichuu nan kathinen katavum oruthan en kanathula palarnu adichan kathina adipen sonnan keela en kundiaya kadichnaga pudnayum viral potu nondi en pundai neera kakichu enaku onnuku vnahtuchu athayum kudichuangaa pundayaoda vaya vachu kudichangaaa udambellam nagam patu keerala erunthuchii vali eduthuchii apram kundi ottaya nakkala nakki eduthanga nalla echithuppi palapalanu aaki avunga virala ulla vitnaga nan vlaiyila thudikavum oruthan ena palarnu aranchan outhan en molaya pidichu kasaki adichan enala kodumaya thanga mudaylaaaa kaamaba pidichu eluthu very ethinan kundia ottaya viralale kuthi kilichan apuram avungala oruthan oru perya urundaya neelama oru kambiya eduthu vanathan nalla thurupidichu poye erunhtichi erumbu kambi en kundaila vachu theychangaaa enaku kundaila kuthi kuthi rethama vnathuchii nan pls venam ena vitrunga sonen en kundyla kambiya vachu adichangaaa nan venmnu solalavum adikama erunthanga apuram etho oruthan sonnan udane rendu peru en molai kaambula virala vachi pidichikatnaga rendu perum en pundai thola viichu ulla virala vitu readya erunthangaaa en kundi pinadi erunthavnaga echya thuppi kundi otaykula virala vitu loose pannagaa ena kuniya vachi kaala nala virichi vachikitangaaa oruthan en vaykula poola vachi adachikitan antha naatham pidicha poola oomba sonnan elaorum readya erunthanga oruthan kathinan thidirnu en vayla poola vachavna kutha arambichan en kaamba pidichu eltuhu en pudnaykula virala vitu kutha ore nerathula nna kathikitrunthen thidrnu antha kambiya en kundikulla vachi thinichitanga 4 5 peru senthu kuthinaga kundila kambya ulla pochu nana aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nu kathiten kathvu mudyalaaa en vaya poola vachu adciahkiteruthanvan nalal attinan mudiya pidichu eltuthan en kundi rendum kilincha madiri erunthuchiiiiii apapdye thuru pidicha kambiyala en kundikulla vitu suthia sutha en kundikulaa anga anga tholu kilinchu retham vanthu enaku inum valia undakichu en kundi otau nalla perusa aydichu nan kathavum veliya eduthanga kambiya apram marupadiyum ulla thinichangaa ipadye kambyala kuthikite erunthanga kambiya vachi kutha kutha ovaruthan en vaykula vanthu poola vachu adchikitu atarambichitan ovaruthan kanjiyum en vaykula pochuuuuu antha natham pidicha poolau kanjuya kudichen enala nikave mudayla kuninja madiri ninen apuram ovaruthanum en kundila avan poola vachu theyka arambichan kundila kambiya vitathunala en kudnikulla poolu loosa pochu appadye kundila onnuku erunthanga soosda erunthuchii en kudniku veliaya avaunga eruntha onnuku kotichuu maadu onuku pora madiri onnuku erunthen kundi valiya nalla kuthikite erunthangaaa en mulaiya kasaki kutha arambichanga apram ena thirupi potu paduka vachnaga nalla kala virichikitangaaa en thalayla pidichu oruthan avna poola vachi kuthikitreuthan en kaala viichu athe madiii nakavum chividavum nan purunjikiten en koothi kilayapothunu enala onu seya
 mduaylaa athe thuru pidicha kambiyala en koothiya kuthunangaa enaku usure poidichuuuuuuu enala vali thanga mudaylala koothikulla kambiya vitu sutha arambichanga en koothikula erukra tholu ellam urasi kilinchu rethama kotichuuuapapdye koothila antha kamnbiyaaa ulla vitu vitu eduth umaruapd kuthi en koothiay kilichangaa apram ovaruthanum vanthu en pundaila avan poola vitu idika arambhitan enala vali thanga mudaylaaa kathalamnu patha en vaykula oruthan poola vachi idikan oruthan en kundila idikan 3 otatyum ore nerathula kutha arambichangaa mari mari ovaruthanum kuthinanavunga nna aaaaaaa ooooo ammamaa mudyala nu kathikiturethen naatham pidicha poola kanjiya en vaykulayum kundiyilyum koothyiliyum kotinagaa apuram en thala mudiya pidichu eluthu vanthu oruthan kundiya nakki avan kundi ottayla eunthu vara peeya sapda sonnaga nan mudyathunu solavum maruapdyu adi mithi ulunthuchu endi thevidiya mavale enadi nakka matya kundiya poola matum nakkunaa koothiya nala virichu kamicha kundiya nalla virichu kamicha unga aatha ethane perukudi una pethu pottanu asingama pesi pesi ena sagadichangaaa nnaum avunga kundiya nakki viten echi thuppiiii apuram oruthan en vaya thoranthu pidichikitan en vayliye pee erunthan ena sapda sonnaga nnaum papdye mulinginen kundiaya nalla nakki sutham pana sonanga nanum sutham pani viten iapdye elavanum en vayliyee pee erunthanga onnuku adichangaaaaa apuram vidiya vidya ena othutanga en udambu mela ovaruthanum onnuku adichiruthan pee erunthan .enaku valiyoda thudichikitu erunthen ena vidama inum okkuranga antha pichakaranga……………..
3 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
26 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
27 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Text
பிச்சைகாரங்க பூலுக்கு புண்டைய விரிச்ச பிரபா ::PICHAIKARANGA POOLUKU PUNDAIYA VIRICHA PRABHA THEVIDIYA
பிச்சைகாரங்கலுக்கு புண்டைய விரிச்ச பிரபா ::PICHAIKARANGALUKU PUNDAIYA VIRICHA PRABHA THEVIDIYA KATHAI:Vanakam en peru praba.vayasu 17.ipadan vayasuku vanthen .nan schoola 10th padichu mudichitu 11th ku poren ipo leave la eruken.enga appa govt officer ammavum govt teacher nan ore kulantha veetla adanala enaku veetla elame kidaykum.enkita panam romba undu enaku thevayanatha elame vangipen en istapadi than nadapen yarayum mathikamaten panakara pasanga ponnungana pesuven romba keela erukravnagala patha ena ku pidikave pidikathu vaanthidan varum enaku.nan 11th dan padikiren ana ena patha college padikira ponnu madiri romba alaga erupen en molayum kundiyum nalla rendume nalla perusa rounda erukum molayku naduvula kaambum karupu colurla perusa erukum kundiyum nalla urundu thirandu kunda erukum paarthale pathikira madiri erupen adanala nan alaga eruekn enake en mela karvam jasthi alaga elathavnagala romba kindal panuven pesamaten kevalapaduthuven.
nan epavum suthama erupen suthama erukavanga kudadan erupen neata dress panirkanum alaga eruaknum avunga kudadan pesuven evlo nalavnagala erunthalum neata elati pidiakthu .en koothila kundila akkula neata shave panuven koothila virala vittu nalla open koothi ottaya unarchi pongi thannai vara varayku kuthuven enakum kaama very jasthi achu. Athukaga colegela nalla panakara pasanga velaiya sivapa alaga erukra pasanga kuda kadala poduven avunga kooda ooru suthuven nalla sivapa velliaya erukaravandan en koothiya kilikanumnu aasai paten. oru vati enga appa amma ooruku poitanga nan matumdan erunthen veetla velaikaranga erunthanga eanku avungala kandale pidikathu .enaku anayku olu vanganumnu pundai arichathu oru nalla suthamana poola pundaykula vitu olu vnaganumnu aasiaya erunthichi athanala kilambinen jattya tighta poten brava potukiten apram nitya poten veliya kilambinen scootyla pasanga veetuku ponen olu vangrathuku .apapdye scootya otikitu friends kuda phonela kadala potukite ponen apram oru edathula scootya stop panen..enaku onnuku vanthichu muttikitu enga ukanthu onnuku eruaknu theryalaa ore iruta erunthichi athuvum antha idam ore naathama eduthuchii suthama erukathunu inga venamnu veetuku kilambinen ana mudayla romba muttikichi onnuku erunthe aganumnu muttichu koothiya kilichitu onnuku vanthrumonu erunthuchi apapdye oru orama irutula poye en nitya thookinen en jattya keela eraki vittu sarruuuuuu nu onnuku ponen ore naatham mooka pothikiten apram enthichi jattya potutu nitya keela erakivitutu scootyla era ponen. apo antha valiya 10 pichakaranga vanthanga aluku dress potukitu kulikama neata elama avunga thoorama varumpothe enaku natham thangala enaku vnathiye vnahtruchiii nna 
scootya eduthu kilambaponen pakathula vanthu kasu ketanga.nan onnume solala marupadyum kasu ketanga enaku kovam vanthuchi kovathula poye kulinga natham edukuda pongada antha pakama vaanthidan varuthunu thitinen avungalum edum pesama poitanga nan scootya start panumpothu thidirnu en mudiya pidichu oru pichakaran eluthan nan valiyila kathiten vidura viduranu avungakuda sanda poten avan kanathula palanu adichen avan kovathula ongi en kathula palar palanu adichan avna matum ela antha 10 pichakarangalaum en kanathula moonjil kuthi enaku rethame vnathruchiiii mookula erunthu vayula erunthu kola kolanu retham vanthuchii enal vali thanga mudyala vida sonnen ena vidama mudya pidichu thara tharanu antha irutukulla iluthutu ponanga oru mandapam erunthuchii ena vida soli kenjinen enaku naatham eduku ena vitrunganu sonnen ela policekita soliduven miratinen udane oruthan en kalutha pidichi erukianan enaku mooche ninidumpola erunthuchii apapdye avan naatham pidicha vayala en uthata pidichu kavinan avan echi vachi thuppi en uthata nakkinan sappiann enaku vanthi vara madiri erutnhchi thupinen avna moonjila avan inum kovathula vanthu en uthata kadichi eluthu avan echya en vaykula thupi en moonji fulla nakkinan enaku aruverupa erunthcuhii avan matum ila elavanum apapdye panangaa ,, apram suthi erunthavan oruthan en moliaya pidichu kasakinan en perya mulaiya pidichu alutha enaku vali thangalaaaa ena kaamba pidichu kasakinan enala vali thanaga mudyala oruthan en mudya pidichikitreuakn oruthan en kaiya pinadi pidichu vachikitan nan thimirinen enala mudyala en moliyiliye adichangaaa apram oru 10 kaiye en molaiaya pidichu kasakichuu kandamadiri molauya pidichu kasaki eduthu pilinchu eduthanga en kaluthu kannam uthadu nu pidichu eluka inum retham kola koalu vanthuchiii papadye inum konjam peru en nitya thookiangaa en 
thodayla kai vachu theychangaaa rendu pakkamum nna vendam vendam kathirinen avunga kekama nalal aluthi thodaya pidichi rendu pakamum kala virichanga enaku near inoru pichakaran vnathan nalal kunda erunthan paka asingama erunthan vnathu nera en kothiku nera kaya vittan nityodu sethu jattya pundayoda pidichu erukianna nan ammama nu kathinen valiyala thudichen elarum pathu ena sirichangaaaa inum nalla amuka soli avnuku sonnagaa avnum nalal vittu vittu nityoda pidicchu iruki kaskainan enala poruka mudyala vitra sonnen avna kekama nitya mela thookinan nitya kalati potanga nan bra jattyoda ninen enoda vala vala palapalana en udamba 10 pichakaranga parvalaye karapalichangaaa avunga karupana udambum en veliya udambum enake paka erichala erunthuchiii aruverupa erunthcuhiii en nitya thooki anga ernjikitreuntha nerupula potanga en molaya kasakikitueruntha en brava avuthu kilichu athayum nerupula potu en oda perya muliaya pidichu kaskainanga appadue vaykula vitnaga antha naatham pdiicha vaykula vitu en molai padatha paadu pathuchii rendu molaiyalum ovaruthanum ninu kasakivitu kadichue en kaamba pidichu eluthu ena very ethikitruthanga en molaila palla pathinchiruchi enoda vellai molai kadichu kadichu karupa maridichuu nalaa sevapa oru madiri vali eduthuchuu en vaykulayum avunga nakka vitu nakunangaaa avunga echya thuppi thuppi nakkinanga molaiaya kadikra athe nerathula keela konjam peru en pundayum patham pathanga en pundaikula viral vituu antha otaya kuthi ktuhi perusa akitangaaa ethane viral ore neathula vitanga theyrala kuthikite erunthanga pundaila ottai inum valichathu en koothiya nonda nonda en pundai thanniya peichi adichathu ealtum vaya en pudnayla vachi kudichangaa antha karapadinga vayaya ena pundaya nakkinanga inoruthan en pundai parupa viralala nasukinan nan venamn venam ena vitrunu sonnen avan kekala en punda thaniiya pidichu kudihi en parupayum kadichu uyir poa amdiri kadichanga enala nikave mudyalaaaa pudnaykula viral vitu kuthavum en molaya vaya vachu kadichikitu ore nerathula ena sakadichangaa …
 apuram ena thirupi nika vachu en kundila ongi ongi adichangaa adichi adichii en kudniya sivapa aydchu inum sila peru en kundayave kadichitnagaaa appdye palalla kadichuu nan kathinen katavum oruthan en kanathula palarnu adichan kathina adipen sonnan keela en kundiaya kadichnaga pudnayum viral potu nondi en pundai neera kakichu enaku onnuku vnahtuchu athayum kudichuangaa pundayaoda vaya vachu kudichangaaa udambellam nagam patu keerala erunthuchii vali eduthuchii apram kundi ottaya nakkala nakki eduthanga nalla echithuppi palapalanu aaki avunga virala ulla vitnaga nan vlaiyila thudikavum oruthan ena palarnu aranchan outhan en molaya pidichu kasaki adichan enala kodumaya thanga mudaylaaaa kaamaba pidichu eluthu very ethinan kundia ottaya viralale kuthi kilichan apuram avungala oruthan oru perya urundaya neelama oru kambiya eduthu vanathan nalla thurupidichu poye erunhtichi erumbu kambi en kundaila vachu theychangaaa enaku kundaila kuthi kuthi rethama vnathuchii nan pls venam ena vitrunga sonen en kundyla kambiya vachu adichangaaa nan venmnu solalavum adikama erunthanga apuram etho oruthan sonnan udane rendu peru en molai kaambula virala vachi pidichikatnaga rendu perum en pundai thola viichu ulla virala vitu readya erunthangaaa en kundi pinadi erunthavnaga echya thuppi kundi otaykula virala vitu loose pannagaa ena kuniya vachi kaala nala virichi vachikitangaaa oruthan en vaykula poola vachi adachikitan antha naatham pidicha poola oomba sonnan elaorum readya erunthanga oruthan kathinan thidirnu en vayla poola vachavna kutha arambichan en kaamba pidichu eltuhu en pudnaykula virala vitu kutha ore nerathula nna kathikitrunthen thidrnu antha kambiya en kundikulla vachi thinichitanga 4 5 peru senthu kuthinaga kundila kambya ulla pochu nana aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nu kathiten kathvu mudyalaaa en vaya poola vachu adciahkiteruthanvan nalal attinan mudiya pidichu eltuthan en kundi rendum kilincha madiri erunthuchiiiiii apapdye thuru pidicha kambiyala en kundikulla vitu suthia sutha en kundikulaa anga anga tholu kilinchu retham vanthu enaku inum valia undakichu en kundi otau nalla perusa aydichu nan kathavum veliya eduthanga kambiya apram marupadiyum ulla thinichangaa ipadye kambyala kuthikite erunthanga kambiya vachi kutha kutha ovaruthan en vaykula vanthu poola vachu adchikitu atarambichitan ovaruthan kanjiyum en vaykula pochuuuuu antha natham pidicha poolau kanjuya kudichen enala nikave mudayla kuninja madiri ninen apuram ovaruthanum en kundila avan poola vachu theyka arambichan kundila kambiya vitathunala en kudnikulla poolu loosa pochu appadye kundila onnuku erunthanga soosda erunthuchii en kudniku veliaya avaunga eruntha onnuku kotichuu maadu onuku pora madiri onnuku erunthen kundi valiya nalla kuthikite erunthangaaa en mulaiya kasaki kutha arambichanga apram ena thirupi potu paduka vachnaga nalla kala virichikitangaaa en thalayla pidichu oruthan avna poola vachi kuthikitreuthan en kaala viichu athe madiii nakavum chividavum nan purunjikiten en koothi kilayapothunu enala onu seya
 mduaylaa athe thuru pidicha kambiyala en koothiya kuthunangaa enaku usure poidichuuuuuuu enala vali thanga mudaylala koothikulla kambiya vitu sutha arambichanga en koothikula erukra tholu ellam urasi kilinchu rethama kotichuuuapapdye koothila antha kamnbiyaaa ulla vitu vitu eduth umaruapd kuthi en koothiay kilichangaa apram ovaruthanum vanthu en pundaila avan poola vitu idika arambhitan enala vali thanga mudaylaaa kathalamnu patha en vaykula oruthan poola vachi idikan oruthan en kundila idikan 3 otatyum ore nerathula kutha arambichangaa mari mari ovaruthanum kuthinanavunga nna aaaaaaa ooooo ammamaa mudyala nu kathikiturethen naatham pidicha poola kanjiya en vaykulayum kundiyilyum koothyiliyum kotinagaa apuram en thala mudiya pidichu eluthu vanthu oruthan kundiya nakki avan kundi ottayla eunthu vara peeya sapda sonnaga nan mudyathunu solavum maruapdyu adi mithi ulunthuchu endi thevidiya mavale enadi nakka matya kundiya poola matum nakkunaa koothiya nala virichu kamicha kundiya nalla virichu kamicha unga aatha ethane perukudi una pethu pottanu asingama pesi pesi ena sagadichangaaa nnaum avunga kundiya nakki viten echi thuppiiii apuram oruthan en vaya thoranthu pidichikitan en vayliye pee erunthan ena sapda sonnaga nnaum papdye mulinginen kundiaya nalla nakki sutham pana sonanga nanum sutham pani viten iapdye elavanum en vayliyee pee erunthanga onnuku adichangaaaaa apuram vidiya vidya ena othutanga en udambu mela ovaruthanum onnuku adichiruthan pee erunthan .enaku valiyoda thudichikitu erunthen ena vidama inum okkuranga antha pichakaranga……………..
3 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
26 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
27 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
27 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
26 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
13 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
2 notes · View notes
tamilxxxx · 5 years
Photo
Tumblr media
ஸ்கூலுக்கு போகாமல் பாத்ரூமில் குத்தாட்டம் போட தேவிடியா புண்டை கதை
https://tamilxxxx.tumblr.com/
5 notes · View notes