Tumgik
mr1926 · 3 years
Text
Dur hu itna tujse Ki gam bhi na kar paau
Yadein hein teri itna mujme bhulaneki dua bhi na kar paau
Tere lia payar is sota sa dil me hein vara hua
Mitane ki kowshish kitna bhi karu varu jata hein dil ye mera
------Mamunar Rashid
5 notes · View notes