Tumgik
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
6 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
5K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
That's right!
Tumblr media Tumblr media
holding onto you // twenty one pilots
23K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
32K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
2 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
3 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
130 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Reality Bites (1994)
106K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
229K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
81K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
Siréliss
4K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
83K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Quote
Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować.
(via jutrobedziezagadka)
629 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
95K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
838K notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
Light My Way, By Björn-Åke Knif 
Via flickr
491 notes · View notes
bemyflex · 5 years
Photo
Tumblr media
1M notes · View notes