Tumgik
#picoftheday
bendenbirseyler · 1 day
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Yürüyüş yaparken çektiği bulut fotoğrafları
26 notes · View notes
adamdforever · 2 days
Text
Tumblr media
Monday motivation 😉
26 notes · View notes
viagginterstellari · 3 days
Text
Tumblr media
Roots - Salvador, 2023
21 notes · View notes
cainhowlett · 1 year
Text
Tumblr media
7 months of carving coming to an end, I lost some details and added some. I love and need to see the prints, but honestly, the block is the final art piece for me. It’s what I spend all my time with and each one has a segment of my life attached with it.
Shina woodblock
9K notes · View notes
theensuingchaos · 5 months
Text
Tumblr media
Valentin
2K notes · View notes
carimanhassan24 · 2 months
Text
Tumblr media
Picture of the day
1K notes · View notes
toblerlens-blog · 2 months
Text
"Dive into the enchanted realm of Seealpsee, where time seems to stand still and nature radiates in its purest beauty. Let yourself be seduced by the turquoise waves and lose yourself in the gentle whispers of the surrounding mountains. A place where dreams come true and memories linger forever."
Tumblr media
835 notes · View notes
arshysky · 1 year
Text
Tumblr media
— Call me by your name (2017)
2K notes · View notes
jfishburnartworks · 2 months
Text
Tumblr media
Bloodthirsty critter.
428 notes · View notes
divintiy · 11 months
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
bendenbirseyler · 19 hours
Text
Yürüyüş yaparken çektiğim bulutlar ☁️
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Bulutlar, atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gözle görülebilen küçük su damlacıkları veya buz kristallerinin kümesidir. İklimin ve hava durumunun önemli bir bileşeni olarak kabul edilirler. Bulutlar, genellikle farklı yüksekliklerde oluşabilir ve çeşitli tipleri vardır, bunlar arasında yüksek bulutlar (örneğin, cirrus), orta bulutlar (örneğin, altostratus), düşük bulutlar (örneğin, stratus) ve dikey gelişen bulutlar (örneğin, cumulonimbus) bulunur.
Bulutların oluşumu, su buharının soğuması ve yoğunlaşmasıyla gerçekleşir. Bu, genellikle atmosferdeki sıcaklık düşüşü veya su buharının doyma noktasına ulaşmasıyla meydana gelir. Sıcaklık düştüğünde veya su buharı doyma noktasını aştığında, buhar yoğuşarak mikroskobik su damlacıklarını veya buz kristallerini oluşturur, bu da gökyüzünde bulut oluşumunu başlatır.
Bulutlar, güneş ışığını yansıtarak ve atmosferin alt tabakalarını soğutarak Dünya'nın enerji dengesini etkilerler. Ayrıca yağış oluşumunda da kritik bir rol oynarlar. Bulutlar, meteorologlar tarafından hava durumu tahminlerinde ve iklim modellerinde önemli bir unsurdur.
17 notes · View notes
aqib048 · 11 months
Text
Tumblr media
A lovely winter evening at Norway 🇳🇴 💚💚
1K notes · View notes
viagginterstellari · 10 months
Text
Tumblr media
Fishing net - Yangshuo, 2019
2K notes · View notes
tomelaphoto · 8 months
Text
Tumblr media
Edfu, Egypt
656 notes · View notes
theensuingchaos · 6 months
Text
Tumblr media
👓
2K notes · View notes
carimanhassan24 · 2 months
Text
Tumblr media
Pic of the day ✨
860 notes · View notes